UK
Husk mig
Glemt dit login?

Persondatapolitik

Denne politik finder anvendelse fra 25/5-2018

IMC / 12-rays behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i IMC / 12-rays-koncernen (alle selskaber ejet af IMC / 12-rays) og vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.

Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Sådan beskytter vi personoplysninger

IMC / 12-rays behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.
Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
IMC / 12-rays behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. IMC / 12-rays behandler kun almindelige persondata men ikke CPR-nummer, strafbare forhold eller følsomme personoplysninger.
IMC / 12-rays opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?
IMC / 12-rays videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.
For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i IMC / 12-rays omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling
IMC / 12-rays kan benytte databehandlere uden for IMC / 12-rays. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af IMC / 12-rays til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra IMC / 12-rays. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som IMC / 12-rays’ databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører IMC / 12-rays ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en kunde, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår IMC / 12-rays aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Den registreredes rettigheder
Retten til at modtage oplysning om behandling af egne personoplysninger (oplysningspligt) .
Retten til at have indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)
Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)
Retten til at få egne personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)
Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

Samtykke
Såfremt data er indsamlet med skriftligt samtykke, kan samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen).
Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjepart.

Gør brug af dine rettigheder:
Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til IMC / 12-rays, Østergade 41b, 5600 Fåborg, info@12-rays.dk.
Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:
Att.: Den klageansvarlige, IMC / 12-rays, Østergade 41b, 5600 Fåborg, info@12-rays.dk

Datatilsynet
Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.
Du kan komme til datatilsynets hjemmeside ved at klikke HER

PayPal Acceptance Mark

Alle priser er DKK og inkl. moms